Za poskytnutie prostriedkov v grantovom programe
Za poskytnutie priestorov k natáčaniu

Menovite chceme poďakovať tiež individuálnym darcom, bez ktorých by naša online škola rovnako nemohla vzniknúť:

Michal Dubovický

Roman Snovák

Zoran Draškovič

Martin Maťaš

Tomáš Neumeister