fbpx

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Za poskytnutie priestorov k natáčaniu ďakujeme:

Menovite chceme poďakovať tiež individuálnym darcom, bez ktorých by naša Divadelná online škola rovnako nemohla vzniknúť:

Michal Dubovický

Roman Snovák

Zoran Draškovič

Martin Maťaš

Tomáš Neumeister

Peter Filo

Tvorivý tím:

Odborná lektorská spolupráca:
Naďa Uherová

Zvuková spolupráca a postprodukcia:
Denisa Uherová

Kamera a strih:
Marek Lehocký

Hudba a jingle:
Zuzana Strnátová

Grafické práce:
Alena Bindzárová

Web, marketing a PR:
Matej Rumanovský

Produkcia:
Magdaléna Čisárová

Študenti – herci, účinkujúci v lekciách:
Martin Cinger a Eliška 
Jurčíková